La creacio d'un milieu i la nova economia urbana: reptes i opcions per a les politiques publiques/The creation of a milieu and the new urban economy: challange and options for public policies